Eirik Jensen ble i februar i år pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Torsdag ble det kjent at siktelsen er utvidet til også å gjelde medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Han har fortsatt ikke fått innsyn i alle dokumentene i saken.

Leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, Frode Sulland, sier til Aftenposten at politiet bruker hjemmelen for klausulering av dokumenter langt ut over det som det er grunnlag for.

Politiet kan blant annet klausulere dokumenter i en straffesak dersom de mener innsyn kan skade etterforskningen.

— I lengden vil det ikke la seg gjøre å forsvare ham på denne måten. Dette er langt på vei et menneskerettighetsbrudd, sier Jensens forsvarer, Jens Ove Hagen.

Han viser til at retten til dokumentinnsyn er slått fast i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Leder for etterforskningen i Spesialenheten, Liv Øyen, sier de ønsker at Jensen skal forklare seg uten å kunne ta hensyn til den andre informasjonen de sitter med, men understreker at det er en del dokumenter som ikke lenger er klausulert.

— Siktede er gjennom sju tidligere avhør også gjort kjent med en del informasjon i saken, selv om mye fortsatt er klausulert, sier hun.

Hun sier Spesialenheten tar en fortløpende vurdering av hvilke dokumenter som må være klausulert. (©NTB)