• Private aktører må få lov å drifte norske fengsler, mener stortingsrepresentant Michael Tetzschner fra Høyre.

— Vi må ta alle gode krefter i bruk dersom vi skal fjerne soningskøene, og ikke la samfunnet lide for ideologiske skylapper, sier Tetzschner til VG.

Soningskøene i dag er tre ganger så lang som den var for fire år siden. Nå venter over 1.100 personer for å få sonet sine dommer. 3.800 fengselsplasser er ikke nok for å ta unna køene.

— Arbeiderpartiet burde la seg inspirere av sitt søsterparti i Danmark, Socialdemokraterne. I tillegg til omfattende skatteletter, har de satt ned et utvalg for å fremme samarbeid mellom offentlige myndigheter og private virksomheter. Uten oljepenger, er det tydelig at også sosialdemokrater ser fornuften i Høyre-politikk, sier Tetzschner.

Justisdepartementet aviser privatisering:

— Det er ikke aktuelt. Straffegjennomføring er en offentlig oppgave, sier statssekretær Kristin Bergersen (Ap).