Dette går fram av rapporten fra undersøkelseskommisjonen. Amerikanske myndigheter bekrefter at de er ansvarlige for hendelsen etter at de først avviste alt ansvar.

— Amerikanske myndigheter har bekreftet ovenfor oss at de er ansvarlig for det som skjedde, sier sjef for operasjonsavdelingen på Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, Arne Morten Grønningsæter til NRK.

Hendelsen skjedde i Barentshavet 24. august under en felles norsk-russisk-amerikansk øvelse.

— Vi har fått all informasjon vi har bedt om fra amerikanske myndigheter og denne informasjonen samsvarer også, så vidt vi kan se nå, med observasjonene undersøkelseskommisjonen har gjort med tanke på hendelsesforløp og årsaksforhold, sier Arne Morten Grønningsæter.

Ifølge ABC Nyheter ble 60 av de 66 i besetningen utsatt for strålingen fra USS Farragut. Flere ble dårlige, men det gikk likevel elleve dager før mannskapet kom til legebehandling i Tromsø.

I rapporten konkluderes det med at «det er sannsynlig at personell har blitt eksponert for elektromagnetisk bestråling med radar som opererer i frekvensområdet 3-4 GHz (NTB).