— Dersom utvalget foreslår ulike regler for ulike bransjer, mener vi det vil være uheldig. Det er bra at regelverket blir tydeligere, men det bør være ett sett med regler, sier styreleder Astrid Mjærum i Kommunikasjonsforeningen til NTB.

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) nedsatte i oktober i fjor et eget utvalg for å evaluere regjeringens karanteneregler. Bakgrunnen var flere eksempler på jobbskifte fra politikk og forvaltning til PR-bransje. Eksstatsråd Bjarne Håkon Hanssens overgang til kommunikasjonsbyrået First House er det kanskje mest kjente eksempelet.

Dagens retningslinjer ble utferdiget i 2005. Evalueringsutvalget som ledes av jussprofessor Inge Lorange Backer, offentliggjør sin rapport onsdag. Departementet slår selv fast at det foreslås en rekke endringer, blant annet lovfesting av regelverket.

Regjeringens karanteneregler består av tre ulike sett med retningslinjer. Ett gjelder for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som går over til ny stilling utenfor statsforvaltningen. Et annet gjelder ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling. Et tredje gjelder for embets- og tjenestemenn som går over til ny stilling utenfor statsforvaltningen.