— Vi har i dag besluttet to ting. For første gang på tre tiår skal vi nå gå til bestilling av en ny generasjon kampfly til Forsvaret. I tillegg skal vi forberede siste fase av utviklingen av det norske missilet Joint Strike Missile (JSM). Dette kan vi nå gjøre ettersom amerikanske myndigheter denne uka endelig har bekreftet sin støtte til integrasjonen av dette på F-35, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap).

- Lange forhandlinger

Barth Eide forteller at beslutningen om å iverksette anskaffelsen er tatt etter lange og intense forhandlinger med det amerikanske forsvarsdepartementet for å sikre solide muligheter for norsk industri. Den endelige bekreftelsen fikk han fra forsvarsminister Leon Panetta torsdag, samme dag som Stortinget ga sin enstemmige tilslutning til kampflykjøpet.

— Med dette har vi sikret oss amerikansk støtte til å få integrert JSM på F-35. Dette har vært et viktig premiss fra andre partnerland for å delta i integrasjonen, og dette åpner for at flere partnerland vil kunne anskaffe JSM. Jeg vil derfor begynne prosessen med å forberede siste fase i utviklingen av JSM, sier Barth Eide.

- Milepæl

Ifølge den norske forsvarsministeren er det norskutviklede missilet teknologisk ledende i verden innen sin kategori og vil ytterligere forsterke F-35s operative evne. Salgspotensialet for JSM er anslått til å være mellom 20 og 25 milliarder kroner. Hele F-35-programmet er ventet å koste 60 milliarder kroner i dagens kroneverdi.

Salget av våpensystemet utgjør ett av de viktigste tiltakene for å sikre norsk industriell deltakelse.

Forsvarsministeren kaller fredagens beslutning en milepæl.

— Dette er en milepæl i det norske F-35-programmet. Dagen i dag markerer innledningen av den største offentlige anskaffelsen i norsk historie. Amerikanske F-35, som Norge valgte i 2008, representerer en helt ny generasjon kampfly som vil være en hjørnestein i en krigsforebyggende terskel for Norge, sier han.