Regjeringen sier ja til datalagringsdirektivet

Regjeringen vil innlemme det omstridte datalagringsdirektivet (DLD) i norsk lovverk. Sp og SV tar dissens i saken.