• FOTO: JORGE SILVA

Enighet på klimamøtet i Mexico

En slutterklæring fra klimamøtet i Mexico ble klubbet igjennom på overtid lørdag.