På spørsmålet om det er greit at man plusser på litt når det skal sendes inn krav til forsikringsselskapet etter en skade, svarer hele 26 prosent i aldersgruppen 15-24 år at det er forståelig og kan godtas av og til, skriver Aftenposten.

Hele 20 prosent i samme aldersgruppe svarer at det ikke har noen betydning om man plusser på noe eller ikke.

Totalt for hele befolkningen og for alle aldersgrupper svarer 78 prosent at det er svindel å plusse på litt ekstra, mens bare 44 prosent i aldersgruppen 15-24 år mener det samme.

Tallene kommer fram i en undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for forsikringsselskapet Gjensidige.