Etter det Dagbladet kjenner til, vil utvalget, som ledes av kontreadmiral Arne Røksund, foreslå en rekke dramatiske endringer i organiseringen av norsk politi.

Politianalyse-utvalget skal ha vurdert fire forskjellige organisasjonsmodeller, men ifølge avisen er det mest sannsynlige en inndeling i seks politidistrikter: Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Stor-Oslo.

Det skal være en del motstand mot disse forslagene. Sterke geografiske og politiske interesser kan forsøke å stoppe en slik nyorganisering, slik at et kompromiss kan komme til å bestå av mellom ti og tolv politidistrikter.

Det er ventet at særorganer som blant annet UP, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Politiets sikkerhetstjeneste vil bestå, men avhengig av hvordan det øvrige politiet blir organisert, kan det komme endringer også i disse organene.

Utvalget skal legge fram sin rapport 19. juni, men det er langt fra sikkert om alle de foreslåtte tiltakene vil bli gjennomført. Den rødgrønne regjeringen kan få problemer med å enes om en total omorganisering, og skulle det bli borgerlig valgseier til høsten, vil en utredning bestilt av en Ap-minister neppe stå høyt i kurs hos en ny borgerlig justisminister.