• FOTO: Fotograf:

Kosmo misser oppgåver

Stortingsfleirtalet vil ta frå Riksrevisjonen ansvaret for revisjonen av Norsk Tipping.