Frykter påske med mose og bart fjell

Mange ledige senger i påskefjellet.