• Jeg hadde forventet at flere er mer bekymret, sier professor.

I undersøkelsen som Norstat har gjennomført for Vårt Land, svarer én av fem at de er blitt mer bekymret for seg selv og sine nærmeste. 59 prosent er ikke blitt mer bekymret mens 19 prosent svarer verken eller.

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen ved Universitetet i Oslo er overrasket over resultatet av undersøkelsen.

— Det kan bety at to år er såpass lang tid at bekymringen for et nytt angrep har avtatt. Eller det kan bety at folk synes myndighetene gjør en god jobb med overvåkingen av ekstreme miljøer. Overvåkingen har jo blitt mer intensivert, sier Vetlesen.

Han mener imidlertid at tilliten til myndighetene kan virke naiv, og innrømmer at han hadde forventet at flere var blitt mer bekymret.

— Jeg hadde forventet at flere er mer bekymret. Varg Vikernes-saken viser at det er nok av ekstremister som til dels har samme synspunkt på muslimsk innvandring i Europa som Breivik. Den ideologiske trusselen som Breivik utgjorde, er ikke uskadeliggjort, verken i Norge eller Europa. Han forsøker dessuten, så langt han kan, å videreføre sine nettverk fra fengselscellen, sier Vetlesen.