Norsk straffenivå kan bli høyere

Det norske folk ønsker seg hardere straffer, og partiene på Stortinget forbereder seg på ny straffedebatt.