28 gynekologer ved Haukeland universitetssjukehus har deltatt i undersøkelsen. Legene utførte operasjoner på en simulator morgenen etter en 17,5 timers vakt, melder Forskning.no.

Ingen trussel

— Resultatene våre viser at det ikke er holdepunkter for at vaktordningen for gynekologene utgjør en trussel mot pasientsikkerheten ved norske sykehus, sier Anne Veddeng.

Hun sier at tidligere rapporter har konkludert ulikt, men at de har blitt gjennomført på lengre vakter enn de gynekologene på Haukeland har.

I studien utførte legene et alvorlig hasteinngrep på simulator i et eget øvingsrom ved Kvinneklinikken.

- Leger er også folk

Pasientombud Rune J. Skjælaaen mener at funnene ikke bør brukes til å fastsette arbeidstider for leger.

— Leger er også folk. De blir trøtte og slitne og belastningen kan bli veldig stor. Jeg synes ikke det er greit å være på jobb i 17,5 timer, sier han.

Studien er så langt ikke publisert i noe tidsskrift.