• DØDE AV KREFT: TIdligere miljøvernminister Siri Bjerke er død, 53 år gammel. FOTO: SCANPIX

Siri Bjerke er død

Døde etter lang tids sykdom.