Undersøkelsen «Economist Intelligence Unit» har tatt for seg flere forskjellige internasjonale standardiserte prøver som PISA, TIMSS og PIRLS i fagene lesing, matematikk og naturfag.

I tillegg har man benyttet oversikter over lesekyndige og statistikk om hvor mange som fullfører forskjellige typer utdanning.

Er ikke overrasket

Ole Kristian Bergem, postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, er ikke overrasket over resultatene. En av grunnene er at rankingen baserer seg på både PISA og TIMSS — rangeringer der Norge alltid har gjort det forholdsvis dårlig.

— Resultatene av slike rankinger er avhengig av hva man legger vekt på. Vi har mange gode kvaliteter i skolesystemet som ikke blir vektet i denne sammenligningen. Hadde man for eksempel også lagt vekt på engelskkunnskaper eller demokratiforståelse, så tror jeg vi ville ha kommet bedre ut, sier Bergem til NRK.

Finland best igjen

Undersøkelsen omfatter utdanningssystemet opp til universitets- og høgskoleutdanningen i 39 land og én region (Hong Kong).

Som så ofte før topper Finland listen, mens Sør-Korea havner på andreplass og Hong Kong på tredje. Blant de skandinaviske landene, foruten Finland, havner Danmark på 12. plass og Sverige på 21. plass.