Posten er allerede ilagt en bot på 83,7 millioner kroner for å ha misbrukt sin markedsmakt til å hindre konkurranse om utlevering av pakker fra bedrifter til privatpersoner i Norge. Det inkluderer blant annet det meste av netthandelen her i landet.

DB Schenker har gått til erstatningssøksmål mot Posten og krever mer enn 600 millioner kroner for maktmisbruket Posten er dømt for i perioden 2002-2006. Selskapet ville derfor ha innsyn i bevisene ESA satt på da de bøtela Posten, men ESA sa nei.

Det er dette vedtaket om å holde bevisene hemmelig som nå er omgjort av EFTA-domstolen.

— Vi er tilfreds med at beslutningen om å hemmeligholde mer enn 2.800 sider med bevis er satt til side. Dette materialet kan brukes til å understøtte vårt erstatningskrav mot Posten, sier juridisk direktør Alexander Wismeth i DB Schenker.

Erstatningssaken går for Oslo tingrett, men har vært stilt i bero i påvente av EFTA-domstolens beslutning. Schenker sier saken er ventet å komme opp for retten igjen i 2013.