- Slått i bakken av en vindkule

Understellet knakk på fly fra Widerøe.