Fire nye uker for de terrorsiktede

Seks nye vitner skal avhøres i saken.