Partiets stortingsrepresentant og talsperson Rasmus Hansson mener det er klart grunnlag for å si at vi kommer til å se flere slike ekstreme hendelser som følge av global oppvarming.

— Det er full dekning for å si at norsk oljepolitikk og en norsk velferd som primært baserer seg på fortsatt langvarig og høy oljevirksomhet, er en helt direkte årsak til den typen forferdelige lidelser folk på Filippinene nå blir utsatt for, sier han.

Mandag samles representanter for rundt 190 land i Polen med mål om å bringe verden nærmere en langsiktig avtale for å takle klimaendringene.

Tyfonen Haiyans herjinger og Japans skroting av sitt ambisiøse klimamål har skapt et dystert bakteppe for klimamøtet.

Dette er realiteten

Hansson, som i høst ble valgt inn på Stortinget, mener Norge som oljenasjon har en særlig forpliktelse i klimaprosessen.

— Det er ekstremt viktig å banke inn i våre norske hoder at 800.000 mennesker har mistet hjemmene sine og er i en katastrofal situasjon på grunn av en ekstrem klimahendelse, sier Hansson.

Han understreker at det er nettopp dette som er global oppvarming og klimaendring i praksis.

— Ingen kan si med matematisk sikkerhet at denne hendelsen skyldtes global oppvarming. Men FNs klimapanel sa i sin siste rapport at det nå er helt sikkert at vi vil få flere slike hendelser, og at de blir kraftigere, sier Hansson til NTB.

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) sier Norge er beredt til å love utslippskutt på 40 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå, hvis det kan bidra til en internasjonal klimaavtale.

Regjeringen vil også være en pådriver i de klimaforhandlingene, jobbe for en internasjonal pris på karbon og satse videre på bevaring av regnskog for å bekjempe klimatrusselen.

Ekstremvær

Økte havnivåer på grunn av klimaendringer forsterker virkningen av stormer som tyfonen Haiyan, understreket Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) nylig. Mer klimagasser i atmosfæren betyr en varmere fremtid, og mer ekstremvær er unngåelig, ifølge WMO, som beskriver nettopp Haiyan som en slik ekstrem værhendelse.

Tyfonen er en av de sterkeste som noensinne er registrert. Samtidig understreker WMO at det er umulig å knytte klimaendringene til én enkelt storm, melder nyhetsbyrået Reuters.

En rekordsterk hetebølge i Australia og massive oversvømmelser i Sudan og Europa er blant de andre ekstreme værhendelsene verden har opplevd i 2013.

Sikter mot 2015

I september anslo FNs klimapanel (IPCC) at det er minst 95 prosent sannsynlig at menneskeskapte utslipp av klimagasser er hovedårsaken til den globale oppvarmingen som er målt siden 1950-tallet.

Håpet er at Warszawa-møtet denne uken skal gjøre det mulig å undertegne en ny klimaavtale i Paris i 2015.

Hvorvidt målet nås, og hvordan avtalen vil se ut, er imidlertid usikkert. Økonomiske problemer i mange rike land har gjort det vanskelig å styrke engasjement et for å løse klimaproblemet.

Målet med hele forhandlingsprosessen er å begrense den globale oppvarmingen til høyst 2 grader over førindustrielt nivå for å unngå de mest katastrofale klimaforandringene.

Bør Norge redusere oljeutvinningen? Si din mening i feltet under!

Rasmus Hansson mener norsk oljepolitikk er direkte årsak til tyfonen og lidelsene som folk på Filippinene er utsatt for.
STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX