Ikke noe kongelig hvileår

Kong Harald og dronning Sonja har ingen planer om å trappe ned i 2010.