I sommer gikk Høyre, KrF og Venstre ut og sa at full InterCity (IC)-utbygging med dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien må være ferdig i 2025. Enigheten ble framført under klimaforhandlingene på Stortinget. Nå bekrefter statsministerkandidat Erna Solberg (H) at det ikke er partiets ambisjon, skriver Aftenposten.

I et intervju med P4 sa Høyre-leder Erna Solberg dette om å ha dobbeltsporet ferdig på hele InterCity-nettet innen 2025:

— Vi ønsket jo i forbindelse med klimaforliket å få det til innen 2025. Jeg tror det er litt ambisiøst. Men vi har en felles enighet om at det skal skje så raskt som mulig. Forhåpentlig er vi i havn før 2030.

Solberg sier til Aftenposten at det dette Høyre har ment hele tiden.

Vi mente at 2025 var veldig ambisiøst. I 2006 ønsket vi å realisere utbyggingen innen 2020. Det er nå syv år siden. Ettersom det er gjort så lite i løpet av den tiden, så blir det vanskelig. Jeg er opptatt av at vi ikke skal love noe vi ikke kan oppfylle, sier Solberg.

Jernbanestrekningene fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien utgjør et triangel som kalles InterCity-triangelet. 80 prosent reisene på NSBs tog skjer på disse strekningene.

Full utbygging vil koste 13 milliarder kroner hvert år i ti år. Til sammenligning skal det neste år brukes 6,1 milliarder til investeringer på jernbane i hele Norge.