Det tilsvarer én prosent av sakene hvor Helsetilsynet har anbefalt at det tas ut tiltale. Dermed blir ingen straffet for de resterende alvorlige lovbruddene, melder TV 2.

Helsetilsynet samarbeider med politiet rundt mulige lovbrudd i helsevesenet, og gir politiet en anmodning om etterforskning hvis de mener det trengs. Når begge parter er ferdig med sine undersøkelser, er det Helsetilsynet som avgjør om det skal begjæres påtale mot for eksempel enkeltpersoner i helsevesenet eller virksomheter.

Forsker Olav Molven ved Diakonhjemmet høyskole har undersøkt sammenhengene i dette systemet. Han mener Helsetilsynet i flere saker bør involvere politiet mer, og særlig slå ned på lovbrudd mot sykehus og institusjoner.

— Når det gjelder virksomheter kan man tenke fort at de har økonomiske interesser i å ha lav bemanning og i å organisere tingene på en bestemt måte, sier han.

Helsetilsynet påpeker at straff skal være forbeholdt de alvorligste tilfellene, og mener de gjør jobben sin.

— Hvis det er for høy bruk av straffereaksjoner, så legger påtalemyndigheten til grunn av det kan innebære en risiko for defensiv medisin med da den faren det også fører til for pasientene, sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt til kanalen.