Oljeindustrien advarer politikerne om at flere tusen arbeidsplasser i verftsindustrien kan gå tapt om Stortinget pålegger full elektrifisering av alle oljeinstallasjonene på Utsira-høyden. Hovedårsaken er at et slikt pålegg kan tvinge frem ett års utsettelse i et marked som lider av oppdragstørke.

Stortingsflertallet velger imidlertid å ignorere advarslene og tror ikke dagens politiske enighet på Stortinget om å pålegge elektrifisering får slike negative konsekvenser:

Ingen risiko

— Enigheten på Stortinget medfører ingen risiko for utsettelser, sier Terje Aasland (Ap).

— Dette er kjent teknologi. Selskapene får nå ett år på seg til å utvikle prosjektet, så er jeg sikker på at både Statoil og de andre selskapene kommer frem til en god løsning, som også er økonomisk overkommelig, sier Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad. Hun har også vært olje- og energiminister, og styremedlem i Statoil i fem år.

— Er du sikker på det?

— Ja, også fordi Johan Sverdrup er så viktig for selskapene som skal bygge ut feltet, at jeg regner med at Statoil både har insentiver og alle muligheter til å komme frem til en god løsning.

Kjent teknologi

— Hvilke faglige begrunnelser har dere for ikke å høre på rådene fra Statoil?

— Det er ingen uprøvd teknologi. De får ett år på seg til å komem frem til en mer kostnadseffektiv løsning. Det kompliserer at flere selskaper er inne i bildet, men nå får selskapene klar marsjorde fra Stortinget.

— Det er ingen risiko i beslutningen stortingsflertallet har kommet til?

— Nei, selskapene har tidligere vist at de er i stand til å tilpasse seg de rammebetingelsene som myndighetene setter, enten det er CO2-avgift eller andre ting. De vil også tilpasse seg dette, sier Marit Arnstad.

Tatt på sengen

Regjeringspartiene Frp og Høyre ble tatt på sengen da alle andre partier på Stortinget innkalte til pressekonferanse i formiddag. Saken har riktignok vært drøftet i energi- og miljøkomiteen etter at SV fremsatte et privat forslag, men regjeringspartiene visste ikke at de andre partiene hadde forhandlet seg frem til enighet.

Lederen av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), mener dette er helt uproblematisk:

— Vi har hatt kontakt med regjeringspartiene gjennom hele vinteren. Vi har drøftet saken i flere runder i Stortinget, og i det offentlige rom. Det er kjent for alle at det har vært uenighet. Da bruker vi selvfølgelig den posisjonen vi har i Stortinget til å gjennomføre et viktig klimapolitisk vedtak, sier Elvestuen.

Ikke brudd på samarbeidsavtalen

— Samarbeidsavtalen mellom KrF og V og regjeringen forutsetter konsultasjoner før det tas beslutninger?

— Den er presis og god. Der står det at det skal være konsultasjoner i saker av budsjettmessig betydning og på saker som konkret er nevnt i avtalen. Dette er ikke en slik sak.

— Det bør ikke komme som noen overraskelse på Frp og H at vi er uenige i denne saken, sier Elvestuen.

Ukurant oppførsel

Frps finanspolitiske talsmann, Gjermund Hagesæter, ble sendt ut i krigen for å snakke regjeringspartienes sak i dag. Han er ikke spesielt fornøyd med at H og Frp er satt helt på sidelinjen av stortingsflertallet:

— Det er ikke nødvendigvis en dramatisk sak, men den er heller ikke kurant håndtert. Den kan være et brudd på samarbeidsavtalen, sier han.

Hagesæter mener det er galt av Stortinget å gjøre et vedtak i en sak som ikke er ferdig utredet og hvor de økonomiske konsekvensene ikke er kjent. Han frykter at skattebetalerne får milliardregningen.

— Det er mer spill og symbolpolitikk, enn godt politisk håndverk, sier Hagesæter.

Kan bli kostbart

— Hvilken risiko innebærer dette for utbyggingen på i Utsira-området?

— Det er helt umulig for meg som politiker å vurdere, og er også umulig for de partiene som står bak dette å vurdere. Man gjør store endringer i et prosjekt hvor anslagene for kostnad per tonn CO2 varierer fra 40 til 2000 kroner per tonn. Det er med andre ord stor usikkerhet, og når man tar beslutninger uten å ha fakta, påfører man skattebetalerne en unødvendig risiko. Det etablerer i tillegg usikkerhet om rammebetingelsene på sokkelen, sier Hagesæter.

Uryddig

Høyres Nikolai Astrup sier at regjeringen hele tiden har hatt som mål full elektrifisering av alle Utsira-feltene.

— Det er overraskende at stortingsflertallet velger å behandle Norges viktigste industriinvestering i moderne tid på en så tilfeldig måte. Det beklager jeg sterkt.

— Utfordringen er at vi ikke vet hva det koster, sier Astrup og legger til at han synes flertallet på Stortinget har opptrådt «uryddig».

Kritiserer stortingsflertallet

Næringen reagerer negativt på stortingsflertallets beslutning:

— Fortsetter politikerne å håndtere oljenæringens rammevilkår på en så uforutsigbar måte, kan det bety tapte arbeidsplasser og tapte inntekter for Norge, sier direktør for miljø- og næringspolitikk i Norsk olje og gass Erling Kvadsheim.

— Vi er positive til elektrifisering, men stiller oss sterkt kritiske til Stortingets fremgangsmåte i denne saken. Dette er andre gang i løpet av ett år at det kommer plutselige endringer i rammebetingelsene for vår næring, endringer som ikke følger de faste prosessene vi forholder oss til, sier Kvadsheim

Statoil er usikker på konsekvensene, men i en pressemelding skriver de at «ett års utsettelse av Sverdrup vil medføre et nåverditap på 20 milliarder kroner, før skatt.«

«Statoil vil, sammen med partnerne, vurdere om det kan være konsekvenser i dette forslaget som kan medføre utsettelse av Sverdrup. Det er uklart hva kravet om å legge kabler mellom installasjonene fra oppstartsfasen av Sverdrup innebærer for det valgte konseptet og framdriften av prosjektet,» skriver de.