På fagseminaret om varsling av sommerbyger til ekstremnedbør, og hvor fremtidens ekstremnedbør vil ramme Norge, sa klimaforsker Reidun Gangstø rett ut hva vi har i vente — drittvær.

— Generelt i hele landet blir det mer intens nedbør, og de større nedbørsmengdene vil komme oftere. At det blir mer nedbør, har en direkte sammenheng med at det blir varmere, sa hun.

Stort sett viser modellene at den største økningen i nedbør blir på Vestlandet.

— Det blir også en økning på Østlandet, men den blir mindre, sier Gangstø.

Men énn av modellene hun viste, tyder på at det er sannsynlig at Vestlandet kan få en nedgang i antall nedbørshendelser og intensitet fremover i tid.

— Vi holder den muligheten åpen - at det kan bli litt tørrere på Vestlandet, sier hun.

Instituttet arbeider kontinuerlig med å forbedre varslene, men forskerne på seminaret trakk frem at de trenger mer kunnskap om fremtidige dominerende vindmønstre for å kunne varsle med enda større sikkerhet hva slags vær vi har i vente.