— Departementet vil sende instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om å etablere ny praksis i disse sakene. Dette betyr at de som faller innenfor denne kategorien, vil få sin sak vurdert i Norge, opplyser justisminister Anders Anundsen (Frp).

Opposisjonen reagerte

Det vakte sterke reaksjoner, blant annet fra opposisjon på Stortinget, da den afghanske tolken Faizulla Muradi (22) nylig ble hentet av politi i Mandal og satt på flyet til Italia. Tolken jobbet for det norske Forsvaret i Afghanistan. Han sier selv at han er stemplet som forræder av Taliban, og at han blir truet på livet.

Tolkens sak ble behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI), som mente søknaden ikke skal behandles her i landet. Også i ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE) fikk han avslag. Årsaken er at han var to år i Italia før han kom til Norge og søkte asyl. I henhold til Dublin-avtalen skal asylsøknaden behandles i det første europeiske landet søkeren ankommer.

- Moralsk ansvar

I februar i fjor fikk 21 andre afghanske tolker asyl i Norge, og statsminister Erna Solberg var onsdag klar på at Norge har et moralsk ansvar for å beskytte dem som jobbet for de norske styrkene.

Norske veteraner er blant dem som har engasjert seg sterkest i saken til Muradi. Før helgen overleverte Libanon-veteran Geir Dolonen-Marthinussen over 3000 underskrifter til støtte for 22-åringen til statssekretær Himanshu Gulati (Frp).