I et ekstraordinært styremøte tirsdag vendte lektorlaget enstemmig tommelen ned til avtalen.Mange lærere har protestert høylytt etter tariffoppgjøret mellom KS og hovedorganisasjonene i mai. Den omstridte arbeidstidsavtalen innebærer at lærerne blir pålagt å være på skolen 7,5 timer hver dag i løpet av arbeidsuka.

Lektorlaget vil ikke opplyse hvilke skoler som blir rammet, men de lektorene som blir tatt ut i streik er allerede informert. Norsk Lektorlag har totalt 4019 medlemmer.