Willoch sier til Vårt Land at oppfølgingen av 22. juli viser svakheten ved at det ikke kan skrives ut nyvalg i Norge. Han viser til at alle andre parlamentariske stater har en form for oppløsningsrett.

— Hvis man kaster regjeringen Stoltenberg på grunn av fatal mangel på gjennomføringsevne, sitter man jo med det samme stortingsflertallet, sier den tidligere statsministeren.

— En grunn til at vårt system ikke fungerer helt hensiktsmessig i en sak som oppfølgingen av 22. juli, er at vi ikke har oppløsningsrett, sier Willoch.

Regjeringspartiene og opposisjonen vedtok tirsdag enstemmig et felles vedtak med kritikk av det som sviktet i forbindelse med 22. juli.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener at opposisjonen med dette slutter seg til selvkritikken han utøvet på regjeringens vegne i august i fjor. Opposisjonen derimot framhever det historiske i at regjeringspartiene kritiserer egen regjering.

Ingen fremmet mistillit mot den sittende regjeringen, men Willoch stiller spørsmål ved om det likevel ikke ligger mistillit i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

— Det krever atskillig fortolkning å få til at teksten i Stortingets innstilling ikke er et mistillitsvotum. Det normale ville vært å gå av etter en sånn tekst, sier Willoch som ikke ønsker å blande seg opp i dagens politikk ved å si noe om hva han mener regjeringen faktisk burde gjort.