• ADVARER: Det beste for personer med lettere psykiske lidelser er å komme tilbake i arbeid, påpeker Vibeke Hammer Madsen i Virke. FOTO: STEIN J. BJØRGE

Advarer psykisk syke mot å gå til legen

Vibeke Hammer Madsen i hovedorganisasjonen Virke er provosert over legene. Antall sykmeldinger for lettere psykiske lidelser har økt de siste årene.