Ingen psykiske skader rapportert fra Afghanistan

Forsvaret har ikke kartlagt psykiske skader når de har summert opp norske skader etter ti års krig i Afghanistan. I en rapport til forsvarsminister Grete Faremo går det frem at 839 norske soldater og offiserer har pådradd seg ulike skader under oppdraget i landet.

LYTTER: Tallene over skadede i Afghanistan ble lagt frem av Forsvarets Sanitet. Hert lytter forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde
Tallene over skadede i Afghanistan ble lagt frem av Forsvarets Sanitet.
  • Terje Valestrand
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Årsaken til at psykiske skader ikke er tatt med i rapporten som ble overrakt fra forsvarssjefen til statsråden i formiddag, er denne: Det er for tidlig, det ville være feil, og bli svært unøyaktig, å begynne en kartlegging nå. Fordi mange av soldatenes reaksjoner er naturlige reaksjoner på unaturlige hendelser. Slik forklarte sjefen for undersøkelsen, brigader Per William Bratlie-Jensen seg på en pressekonferanse fredag formiddag. Og statsråd Faremo fulgte opp:

— Forsvaret har satt i verk en rekke tiltak for å følge opp våre veteraner. Hun la også til at det vil være riktig bruk av ressursene og se fremover, og satse på forskning omkring disse temaene, enn å bruke mer krefter på å kartlegge forhold i historien.

Les også

[No available link text]

Stort arbeid

Det var etter avisoppslag i vinter at Forsvaret ble pålagt å skaffe seg en samlet oversikt over skadede nordmenn etter ti års oppdrag i Afghanistan. Forsvarsminister Faremo måtte innrømme at en slik samlet oversikt ikke fantes. Hun påla forsvarssjefen, som igjen påla Forsvarets sanitet å utarbeide en rapport før sommeren. Den kom i dag, 1. juli.

45 sykepleiere og 12 leger har manuelt gått gjennom over 7.300 medisinske journaler. mellom 70 og 80 personer har vært i sving med rapporten, som i volum er kort, men ifølge Forsvaret svært nyttig for deres videre arbeid.

— Samtlige som har fått sin journal åpnet og studert i dette arbeidet vil få brev fra oss, med spørsmål om de er fornøyd med den individuelle oppfølgingen, sa Bratlie-Jensen.

Les også

[No available link text]

Flest unge

De aller fleste skadede i perioden er unge menn, i alderen 20–24 år, 300 tilfeller, av disse svært mange hørselskader fra trefninger. Det avspeiler tjenestemodellen i felten, at det er de unge soldatene som er mest utsatt for angrep fra fienden, forklarte brigaderen.

Men det er slett ikke alle skader som skriver seg fra det man kaller skarpe oppdrag. Også daglige hendelser i leiren er innrapportert, som brokk, brannskader i kjøkkentjeneste, fotballskader i organisert form (ikke fritid) osv. Men felles for alle skadene er at de har en alvorlighetsgrad som tilsier medisinsk behandling og journalskriving.

Gjennom dette arbeidet har Forsvaret etablert en nytt elektronisk rapporteringssystem som skal videreutvikles for registrering av sykdom skade og død som vil forenkle prosessen med å produsere regelmessige rapporter, fortalte brigader Bratlie-Jensen.

I løpet av 10 år i Afghanistan har Norge mistet 9 soldater, fire bare i fjor, som var det verste året,

Men verken forsvarssjef Harald Sunde eller forsvarsminister Grete Faremo ville spekulere i om det blir flere eller færre norske tap i tidene fremover.

Publisert: