EU: To tredeler av norsk energi skal være fornybar

I et utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet slås det fast at to tredeler av all energiproduksjon i Norge skal være fornybar.