Birkedal skulle holde foredrag på kurs om seksualforbrytelser

Rogaland FpU inviterte i fjor til kurs om sedelighetsforbrytelser — med Trond Birkedal som en av foredragsholderne.