• VANLIG POLITI, UVANLIG JOBB: - I utgangspunktet er vi helt ordinære politifolk, som gjør vanlig tjeneste 50 prosent av tiden, sier beredskapstroppens leder, Anders Snortheimsmoen, til bt.no. FOTO: ODD MEHUS

Dette er beredskapstroppen

«Delta» er politiets spesialtrente innsatsstyrke mot terrorisme, gisselsituasjoner og alvorlig kriminalitet.