18 anestesileger deltok i studien som Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen har gjennomført. I studien undersøkte man om den kognitive funksjonen endres om man jobber korte eller lange nattevakter, skriver fagbladet Dagens Medisin.

Vanlige vakter ved sykehuset går i dag fra 8 om morgenen til klokka 16 og fra 15 om ettermiddagen til klokka 8 neste morgen. I studien gikk legene tre ulike vakter. I tillegg til den 17 timer lange nattevakten som starter på ettermiddagen, gikk legene en 16-timersvakt fra 8 om morgenen til midnatt og en 8-timersvakt fra midnatt til klokken 8 om morgenen.

— Vi ønsket å finne om det var en ekstra belastning å gå en lang nattevakt og om en lang dagvakt eventuelt førte til samme belastning. Vi fant ut at det var ingen klinisk relevante forskjeller i kognitiv funksjon mellom leger som jobbet de tre ulike vaktene, sier professor Hans Flaatten ved Universitetet i Bergen.

Flaatten er også overlege ved intensivavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.