• Det er en provokasjon at det ikke finnes spor av et grønt skatteskifte i dette budsjettet. Det sier Venstres nestleder Terje Breivik. Han skal nå forhandle frem et flertall med regjeringen.

— Det er en provokasjon når vi ser at de kutter grønne avgifter med rundt en milliard kroner, når vi vet at høyere pris på forurensning kombinert med lavere skatt på bedrifter og arbeid er en del av løsningen på klimaproblemet.

Derfor blir det en hovedoppgave for Venstre å få inn en grønnere skatteprofil når vi nå skal forhandle, sier Breivik.

— Vanskelig

Verken Venstre eller det andre støttepartiet KrF, har vært orientert om budsjettet som ble lagt frem i formiddag. Derfor kom budsjettet like overraskende på Breivik, som på alle andre utenfor regjeringspartiene.

— Det blir vanskelige forhandlinger. Budsjettet må grønnvaskes og styrkes betraktelig. Det betyr at vi må rette opp kutt og, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen.

Breivik slår fast at regjeringen heller ikke har fulgt opp fjorårets budsjettavtale om innføring av skattefradrag for enøktiltak og fjerning av moms på leasing av bil.

Mer til tog

Terje Breiviks første budsjettkommentar gjelder også jernbanen. Han mener satsingen må økes betydelig ut over regjeringens forslag.

— Det er spor etter satsing på investering på tog, men det er ingen tvil om at både vedlikehold av jernbanen og kollektivtransport må bli budsjettvinnere, mener Breivik.