— Elbileierne nyter godt av tidenes gavepakke fra myndighetene, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge til Aftenposten.

Toyota stiller spørsmålet om det er riktig av myndighetene å bruke så kraftige virkemidler for å få folk til å kjøre elbil, på bekostning av eiere av andre typer miljøbiler.

Tall fra revidert nasjonalbudsjett viser at avgiftsfritakene til elbiler vil koste staten mellom 3 og 4 milliarder kroner i år. I tillegg anslår Finansdepartementet at bom- og enkelte fergeselskaper vil tape rundt 200 millioner kroner på at elbiler kjører gratis med dem.

Toyota Norge har regnet på prisen staten betaler per tonn CO2 for utslippskuttene elbilene medfører. Selskapet har da kun regnet på statens inntektstap i form av tapt engangsavgift, merverdiavgift og årsavgift, og tallene varierer med hvilken type bil elbilen erstatter, ettersom avgifter og utslipp varierer mellom de ulike bilene. Regnestykket viser at utslippskuttene elbilen medfører, koster mellom 6.800 kroner og 10.950 kroner i tapte inntekter per tonn CO2, forutsatt at elbilen går på ren strøm.

Olsen mener at elbilsatsingen ikke nødvendigvis er dårlig klimapolitikk, men mener det er for mange lukrative ordninger for elbiler, og mindre attraktivt å kjøpe andre lavutslippsbiler, som hybridmodellene Toyota selv produserer.