Disse bakteriene er blitt et stort problem for EU, som anslår at resistens fører til at 25.000 mennesker dør årlig, skriver Nationen. Samtidig viser importstatistikk fra Landbruksdirektoratet at to tredeler av alt kjøtt som ble importert i første halvår, 6,4 millioner kilo, kom fra EU. Men herfra slipper altså kjøttet inn på markedet ukontrollert.

— Vi har ingen krav til prøvetaking og kontroll med mat fra EU-landene. Vi er gjennom EØS-avtalen en del av EU-systemet med fri flyt av matvarer. Når varen er godkjent i produsentlandet, så aksepterer vi produktet. Vi tar bare prøver hvis det er grunn til mistanke, sier fungerende tilsynsdirektør Susanne Øyen i Mattilsynet.

Professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, mener EUs frihandelssystem, som Norge er en del av, gjør det vanskeligere å hindre spredning av resistente bakterier og sykdommer.

— Dess mer vi handler med mat og biologiske varer over grensene, dess mer ensartet blir miljøet og smittepresset. Vi setter frihandelen over hensynet til økologien, og det er lite oppmerksomhet om å lage barrierer mot smittespredning. Selv om Spania og Hellas ikke bryr seg om høy forekomst av MRSA, så betyr ikke det at det ikke er skummelt i Norge, seier Westin.