Klokken rundet 4.30 før forhandlerne fra Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) kunne komme ut, den ene mer grå i fjeset enn den andre, og melde at de var kommet i mål.Alle var samtidig snare med å understreke at ingen ting er avgjort før partienes respektive stortingsgrupper godkjenner skissen. Alle partigruppene er innkalt til møte klokken 9.30 fredag formiddag.

— Når de møtene er avholdt, og vi forhåpentligvis har fått tilslutning, så vil det bli en pressekonferanse i Vandrehallen der en avtale kan signeres, fortalte Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Trygg på helheten

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide var tydelig på at det er et kompromiss de har inngått, ikke det budsjettet de aller helst skulle ha hatt for landet til neste år.

— Det er klart at dette er ikke det budsjettet Venstre la fram, men vi har hatt noen klare prioriteringer og det håper jeg vises, uttalte Grande.

Hareide er ikke 100 prosent trygg på at stortingsgruppen sier ja til budsjettskissen som ble fremforhandlet i natt.

— Men jeg har en forventning om at det likevel skal skje, fordi vi har hatt tett kontakt underveis, sier Hareide.

Hareide er trygg på at KrFs stortingsgruppe vil føle seg kjent med skissen som blir lagt frem.

— Men det vil være noen nye elementer som har kommet inn de siste dagene, sier han.

— Det er mye positivt, men selvfølgelig er det også ting man skulle ønske var litt annerledes, sier KrF-lederen.

Fire fotavtrykk

Å føre landet i retning av et grønt skatteskifte har vært Venstres kampsak nummer én inn i forhandlingene. Trine Skei Grande ville ikke si et ord natt til fredag om hun mener partiet har lyktes i det forehavende.

Ifølge ulike lekkasjer underveis de siste dagene, skal imidlertid Venstre ha måttet bøye av for Frps steile krav om å senke bensin- og bilavgiftene neste år. I motytelse skal de ha fått en pakke med andre miljøavgifter.

Dersom lekkasjene stemmer, er det første gang i historien at bensinavgiftene ikke øker i et budsjett, og Frp har vunnet fram med sin fremste symbolsak.

KrF skal ha på sin side ha innkassert mer penger til familietiltak, distriktene og til skattetiltak som gir budsjettet en mer sosial og utjevnende profil enn regjeringens opprinnelige forslag.

— Dette er en skisse hvor alle partiene har fått satt fotavtrykk, sier Trond Helleland.

Siv Jensen trygg på at Frp-saker er ivaretatt

Fremskrittspartiets kjernesaker er godt bevart i budsjettforslaget forhandlerne nå er enige om, mener finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

Hun deltok på møtet i partiets stortingsgruppe fredag morgen. Der skulle budsjettforslaget det natten i forveien ble enighet om, legges fram.

— Det har vært vanskelige spørsmål som har vært drøftet gjennom de siste ukene. Men jeg tror forhandlerne har lagt seg ordentlig i selen, sa Jensen på vei inn til møtet.

— Jeg mener vi har klart å ivareta alle de viktigste profilsakene som lå i budsjettet fra før. Det handler om at vi har tidenes samferdselssatsing, tidenes justissatsing og en kraftsatsing på helse og kunnskap, mener hun.

— I tillegg er det mange skatte- og avgiftsreduksjoner som regjeringen har ment alvor med, og som jeg klarer å se er godt ivaretatt, ifølge finansministe