— Han ble løslatt i slutten av forrige uke, da var alt papirarbeidet unnagjort, sier 62-åringens forsvarer Gunhild Lærum til VG.

Andersen søkte om prøveløslatelse etter å ha sonet minstetiden på sju år av en forvaringsdom på ti år.

FERDIG SONET: Her, ved Ila fengsel, sonet Erik Andersen minstetiden på sju år av forvaringsdommen på ti år. Det er besluttet at han skal løslates. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAN

For en drøy måned siden sa Asker og Bærum tingrett ja til løslatelse på spesielle vilkår.Nå er han altså ute av Ila og har flyttet hjem til Hordaland.

— Han har løpende kontakt med Kriminalomsorgen Vest, sier Lærum. Hun har ikke møtt eller snakket med 62-åringen etter løslatelsen.