— Et løft for etterforskningen internt i politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn er fraværende i denne planen, sier Ivar Stokkereit i Unicef til Aftenposten.

Han mener planen mangler ambisjoner, særlig for å få ned ventetiden for dommeravhør av barn.

En kraftig økning i anmeldelser av vold mot barn, gjør at mange må vente lenge på å bli avhørt ved statens barnehus. I politidistriktene rundt Oslo er ventetiden i snitt 71 dager, andre steder i landet kan det gå 200 dager, ifølge avisen.

— Når et av tiltakene i planen er å «videreutvikle» barnehusene, må det følge ressurser med tiltaket for at det skal bli en realitet, sier Janne Raanes, som leder Redd Barnas norgesarbeid.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sier planen vil følges opp med penger, dersom det er nødvendig for å sikre at dommeravhør av barn skjer innen den lovpålagte fristen.