• Det er helt avgjørende for Frp at partiet i regjering oppfyller løfter i eldreomsorgen, mener Os-ordfører og tidligere nestleder Terje Søviknes.

Eldreomsorgen har i en årrekke vært en av Fremskrittspartiets store kjernesaker, og partiet har ofte lovet mer enn andre partier på dette området.

— Hvis Frp ikke lykkes i eldreomsorgen, går vi et tungt kommunevalg i 2015 og et enda tyngre stortingsvalg i 2017 i møte, sier Søviknes til Aftenposten.

Han er ikke overbevist om at det regjeringen så langt har gitt signaler om, er nok. Selv om Frp lenge har tatt til orde for lovfestet rett til sykehjemsplass, fikk partiet kun gjennomslag for at man skulle utrede «lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg» i regjeringsplattformen. Partiet lyktes heller ikke med å få gjennom statlig finansiering av eldreomsorgen i regjeringsforhandlingene.

— Jeg er livredd for at vi etter fire år i regjering ender opp med fortsatt store, uløste behov i eldreomsorgen, sier Søviknes som stiller til valg i partiets sentralstyre på landsmøtet som pågår på Gardermoen denne helgen.

Han og Hordaland Frp har skrevet et forslag til uttalelse om et statlig driftstilskudd som landsmøtet skal ta stilling til lørdag. Ordningen støttes av partiets ordførernettverk.