— De som har vært på jobbjakt, vet at tre måneder kan være kort tid for å finne en ny jobb. Hvis vi ønsker politikere som skal konsentrere seg om jobben sin helt fram til de går av, mener jeg det er klokt å forlenge denne perioden. Jeg mener det bør være mulig å søke om å få etterlønn i inntil seks måneder, sier Gerhardsen til Klassekampen. Fram til valgnederlaget i fjor høst var Gerhardsen statssekretær ved Statsministerens kontor.

Tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere har i dag rett til én måneds etterlønn, men kan etter søknad få etterlønn i maksimalt to måneder til dersom søkeren i denne perioden ikke får ny jobb. Dersom regjeringens etterlønnsutvalg ilegger avtroppende politikere karantenetid eller saksforbud innen spesielle saksområder, kan etterlønnen utvides til seks måneder.

Gerhardsen, som i dag er generalsekretær i Rusfeltets samarbeidsorgan Actis, mener at seks måneders etterlønn bør være et alternativ, også for dem som ikke blir ilagt karantene.

I en e-post til statssekretær Julie Brodtkorb ved Statsministerens kontor slår Gerhardsen fast at Erna Solbergs regjering kan få støtte av opposisjonen dersom de går inn for en rausere ordning, skriver avisen.