Regjeringen ønsker i utgangspunktet at kommuner skal slå seg sammen frivillig, men i utkastet til et såkalt R-notat, et fortrolig notat som sendes ut i forkant av regjeringens ukentlige regjeringskonferanse, skriver Sanner at det legges til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stoppe endringer som er ønskelige ut fra regionale hensyn, skriver Nationen.

I utkastet kommer det fram at Sanner krever interkommunalt samarbeid i grisgrendte strøk. Han legger også en plan for å håndtere lokal motstand. Han skriver at han ser det som sannsynlig at enkelte lokale vedtak verken vil stemme overens med regionale eller nasjonale behov.

«Siden dette også er en nasjonal reform, må vi vurdere hvordan vi skal håndtere det», skriver Sanner.

Sanner slår i notatet fast at det kan foreligge forslag til sammenslåing av kommuner som kan avvike fra lokale vedtak når regjeringen legger fram en samlet kommunereform våren 2017. Ifølge Nationen er Solberg-regjeringen dermed innstilt på å bruke tvang for å gjennomføre sin varslede kommunereform.

Selv ønsker ikke Sanner å kommentere saken før om to uker.