Mannen kom seg ut av helikopteret, som skulle frakte ham til Bergen, mens det var over sjøen. Ulykken etterforskes av politiet, og Statens havarikommisjon er varslet, melder TV 2.

Ved åttetiden onsdag morgen ble mannen syk og ble hentet av et helikopter på ambulanseoppdrag.

Klokken 8.45, da helikopteret var noen kilometer fra land, klarte pasienten å ta seg ut av helikopteret. Det ble straks iverksatt en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nær én time senere.

Tok seg ut

— Meldingen vi fikk var at passasjeren hadde tatt seg ut via en av nødutgangene mens helikopteret var i luften, sier politioverbetjent Thomas Sørensen ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Politiet etterforsker formelt hendelsen som et mistenkelig dødsfall.

— Jobben vår blir å klarlegge omstendighetene rundt dødsfallet. Det innebærer blant annet å avhøre alle som sitter med informasjon om selve hendelsen, sørge for at avdøde blir obdusert, samt gjennomføre en åstedsbefaring. Vi må kunne utelukke at det har skjedd noe kriminelt før vi avslutter etterforskningen, sier Sørensen.

Mannen ble funnet halvannen kilometer syd av Sotra. Han ble plukket opp av en losbåt som var satt inn i søket, og tatt i land ved Glesvær kai.

- Kom som et sjokk

Mannen som omkom var ifølge Aftonbladet svensk statsborger, og jobbet for et selskap på Troll A-plattformen.

— Vi har valgt å følge opp de involverte skikkelig og har informert om hendelsen på installasjonen. Vi jobber nå med å bearbeide dette internt, sier informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil.

Pressekontakt Svein Thompson i CHC Helikopter Service forteller at hendelsen kom som et sjokk.

— Jeg har ikke snakket med noen av dem. Men jeg som bare fikk høre det ble sjokkert. Jeg kan bare tenke hvordan det må ha vært å være om bord. De traff lege og psykolog etter at de kom til Bergen.

- Skal det være så lett å komme seg ut av helikopteret?

— I et helikopter skal det være lett å evakuere. Det er viktig av sikkerhetsmessige grunner, sier Thompson.

Varslet havarikommisjonen

- Har det vært gjort noen feil fra selskapet sin side?

— Nei, det har det ikke. Så vidt jeg vet er det ikke gjort noen feil fra mannskapets side og ikke vært noen feil på helikopteret.

- Hvorfor er Statens havarikommisjon varslet?

— Det er sånn at når det er et dødsfall, så skjer det automatisk, sier Thompson til BT.

Undersøker ikke hendelsen

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon bekrefter å ha blitt varslet, men opplyser at de ikke har noen umiddelbare planer om å undersøke hendelsen.

— Vi ser på saker som er definert som ulykker eller alvorlige luftfartshendelser, noe denne hendelsen ikke er definert som, etter vårt syn. Vårt mandat er å bedre flysikkerheten. Vi ser ikke at vi kan gjøre det i denne konkrete saken, sier Halvorsen, som er direktør i luftfartsavdelingen.

På generelt grunnlag sier Halvorsen at det i utgangspunktet er riktig som helikopterselskapet CHC sier: At nødutganger som hovedregel skal være ulåste.

— Hensikten med en nødutgang er at du skal kunne komme deg raskt ut i en nødssituasjon, sier han.

- Rutineoppdrag

Ifølge TV 2 besto besetningen om bord i helikopteret av to piloter, én redningsmann, én heisfører og én fra medisinsk personell. Flygningen betegnes som et rutineoppdrag.

Politiet snakket onsdag med noen av dem som befant seg om bord i helikopteret da hendelsen skjedde.