Hele 230.000 nordmenn ble utsatt for ID-tyveri i fjor, viser en oversikt fra NorSIS. ID-tyverier kostet nordmenn nærmere 2,7 milliarder kroner i 2012.

Nå mener NorSIS at myndighetene må stramme inn måten viktige ID-papirer bli sendt ut på, skriver Dagsavisen.

I dag dumper pass, bank og kredittkort, førerkort, og annen informasjon rett ned i folks postkasser. Gjerne uten forvarsel. Årlig blir rundt 600 pass borte i posten.

— Dette er ingen gunstig løsning. Vi vil at slike verdipapirer skal hentes personlig, eller sendes rekommandert. Krav om at mottakeren må få en SMS i forkant om at verdipapirer er på vei, hadde vært et skritt i riktig retning, sier Christian Meyer i NorSIS.

NorSIS koordinerer aktiviteter knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Norge og arbeider med å kartlegge det totale trusselbildet mot IKT-systemer i det norske samfunnet.