Litt rød i øynene, etter nattens vakt på sykehjemmet på Osterøy, forklarer Fredrik Bakke hvorfor han søkte på sykepleierutdanningen.

— Jeg kan få jobb nesten hvor som helst, og er sikret jobb etter utdanningen. Du kommer i kontakt med folk, samtidig som det er en faglig utfordring i bunn, sier Bakke.

Høye krav på ingeniørutdanning

På 28-åringens søkerliste sto kun ett ønske oppført: Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Den har han nettopp fått beskjed om at han kommer inn på, og med et snitt på 58,4 poeng var ikke det så uventet.

Etter å ha studert både juss og sammenliknende politikk, er han ganske sikker på at han har funnet ut hva han vil bli.

— Jeg har tatt en del ekstravakter på sykehjem, og har trivdes veldig godt med det. Jeg har en helt annen interesse for dette faget enn jeg har hatt tidligere, sier Bakke.

I dag kommer de endelige søkertallene fra Samordna Opptak. Søkerne har hatt mulighet til å endre rekkefølgen på ønskene sine frem til 1. juli.

Ved Høgskolen i Bergen har helse- og sosialfagene alltid hatt mange søkere, og trenden fortsetter. Bare fra i fjor til i år har ventelisten på sykepleierutdanningen økt med 11 prosent, fra 860 til 955 personer. Også sosionomutdanningen har en merkbar oppgang i søkermassen for andre år på rad.

— Vi synes det er fantastisk at vi har nesten 1100 primærsøkere til 220 plasser på sykepleier- og sosionomutdanningene våre. Det lover godt for behovsdekningen innenfor disse fagområdene i fremtiden, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen.

Ingen oljepessimisme

Utdanningene fysioterapi og undervannsteknologi krever høyest poengsum for å komme inn.

Interessen for ingeniørfag er større enn noen gang med nær 1100 primærsøkere til vel 500 studieplasser.

Noe mer overraskende er at søkingen til de oljerelaterte ingeniørstudiene går opp ytterligere til syv prosents økning fra i fjor til i år. Siden april har enda flere prioritert de oljerelaterte utdanningene høyest. Dette til tross for flere medieoppslag om dårligere jobbmarked i samme periode.

— Til tross for en viss pessimisme innen oljerelatert industri, slår dette ikke ut på søkertallene. Det er fortsatt mangel på ingeniører i mange andre næringer, og spesielt i offentlig sektor, så vi er ikke bekymret, sier Søgnen.

På 12 av 13 ingeniørstudier er det venteliste, og på syv av utdanningene må du ha over 50 poeng for å komme inn. For sykepleierstudiet er det oppgang for andre år på rad. Både på sykepleier og sosionom er det ventelister for å komme inn.

Færre vil bli barnehagelærer

— Vi synes det er veldig kjekt å se at studenter responderer så sterkt på yrker det vil være stort behov for i fremtiden, sier Søgnen.

Når det gjelder utdanninger med færre søkere, trekker rektoren frem barnehage-lærerutdanningen.

— Der har vi hatt nedgang to år på rad og det bekymrer oss. Det er stor mangel på barnehagelærere, og vi skulle gjerne sett større interesse for dette studiet. Vi er allerede godt i gang med å jobbe med tiltak, men først må vi finne hoved-årsakene, sier Søgnen.

Han peker på at det i fjor ble innført en ny barnehagelærerutdanning, som erstatning for den gamle førskolelærerutdanningen, og at det kan ha hatt innvirkning på søkertallene.

Når det gjelder grunnskolelærerutdanningen er han mindre bekymret.

— Sett over de siste to årene, har vi hatt en positiv utvikling. Det er en liten nedgang i år på grunnskoleutdanning fra 5.-10.-klasse, men vi hadde en stor oppgang i fjor, sier Søgnen.

Færre har NHH på førsteplass

Ved NHH er det i år 11 prosent færre som har skolen som førstevalg. Det er likevel 4498 søkere som har NHH i søknaden sin, hvorav 2018 søkere har skolen på førsteplass. Det vil i snitt si 4,5 førsteprioritetssøkere per studieplass.

Poenggrensene for søkere til siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) etter årets hovedopptak er 53,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,2 i ordinær kvote.

— Høye opptakskrav er gode nyheter for NHH. Resultatet er spesielt gledelig på bakgrunn av at søkertallene i år falt noe. Det viser at høyskolen fremdeles tiltrekker seg toppstudenter, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal i en pressemelding.

Også kvinneandelen blant de som har fått tilbud i år er god. Kvinneandelen blant dem som har fått tilbud om studieplass er i år på 43,0 prosent, mot 42,3 prosent i fjor. Målsettingen til NHH er at minst 40 prosent av de som får tilbud skal være av hvert kjønn.

— Vi er glade for at har gått opp og holder seg godt innenfor høyskolens målsetning om minst 40 prosent av begge kjønn, sier Gjesdal i pressemeldingen.

Ingen ledige plasser

Universitetet i Bergen skriver i en pressemelding at 6969 søkere får tilbud om studieplass ved UiB til høsten. Dette er det høyeste antallet noen gang. Ingen ledige plasser er status når det samordnede opptaket nå er gjennomført.

Det er søkere til profesjonsutdanningene innen jus og medisin, og innen mediefag som er mest populære. Over 2347 søkere til jus har ikke fått tilbud om studieplass. Det samme gjelder 1300 søkere til profesjonsstudiet i medisin.

Høyest snitt for å komme inn er det på medisin (66,5), odontologi (63,9) og jus (57,4), mens journalistikk og film- og TV-produksjon har hele 8, og dermed flest, førsteprioritetssøkere per studieplass.

Språkskifte

Den nasjonale trenden med nedgang i antall søkere til tradisjonelle språkfag som tysk og fransk er tydelig også ved UiB. Andre språk, som for eksempel japansk og russisk, øker i popularitet.

— Det er gledelig at så mange vil studere hos oss. Det er spesielt positivt et at vi får flere studenter innen realfag og på lektorutdanningene. Dette er studier som svarer godt på samfunnsmessige behov, og der det har vært gjort en ekstra innsats gjennom flere år både nasjonalt og lokalt for å styrke rekrutteringen,sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal i pressemeldingen.