— De fleste europeiske land tillater væpnede vakter om bord på fremmede lands fly. Nå åpner også Norge for en prøveordning med dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Regjeringens beslutning er tatt med hensyn til sikkerheten om bord og praksis som er etablert i flytrafikken i flere land, står det videre.

Solvik-Olsen understreker at det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å innføre en slik ordning om bord på norske fly.

Prøveordningen som nå tillates, gjelder for flyginger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Prøveordningen gjelder for tre år og vil bli evaluert mot slutten av prøvetiden.

Det er politiet som skal ha den daglige håndteringen av ordningen. Politiet vil i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeide prosedyrer for håndtering av våpnene mens de aktuelle flyene står på bakken, opplyser Samferdselsdepartementet.