— Om regjeringen tror de kan hisse opp bønder i år og komme tilbake med et godt oppgjør neste år, tar de feil. I stedet for takknemlighet vil de da møte en «det skulle bare mangle»-holdning. Da blir de rødgrønne velgerne sittende hjemme, sier Aarebrot til Nationen.

Han mener regjeringen legger opp til «et nesten selvmorderisk prosjekt» i striden med bøndene.

I går la regjeringen frem jordbruksproposisjonen, som fastsetter bøndenes rammer for inntekt neste år.

Proposisjonen viderefører statens tilbud i jordbruksoppgjøret, som er på rundt 13.000 kroner per årsverk i inntektsvekst for bøndene.