Ap åpner for norsk bruk av pasientmilliard

Arbeiderpartiets helsepolitiker Gunhild Øyangen gir en viss åpning for å bruke noe av pasientmilliarden i Norge, tross de restriktive signalene fra helseminister Tore Tønne mandag.