Anbefaler kraftig kvotekutt

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) går inn for en kraftig reduksjon av fangsten etter norsk-arktisk torsk neste år.